HAKKINDA

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi (E-ISSN:2791-8270), 2021 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi Akademik Yorum platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Türk Dünyası Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırma Vakfı (TDAV) tarafından desteklenen ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir.

Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Makale gönderi süreci, Makale Yönetim Paneli aracılığı ile arşivlenmek suretiyle yönetilmektedir. Etik ilkeler ve Yayın Politikasına uygun olan daha önce başka bir platform üzerinde yayınlanmamış ve değerlendirme sürecinde olmayan, araştırma makalelerini kabul etmektedir. Dergimiz yayın politikalarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate intihal tarama paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dergimiz, plagiarizme karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir.
Makaleler; öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe, Türk Lehçelerinde ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Makale İngilizce veya diğer dillerde ise, başlık, özet ve anahtar kelimelerin Türkçesi mutlaka olmalıdır.
Dergimizde, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Yayın teklifinde bulunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhalarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergimizde yayınlatmak amacıyla gönderilen makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak gönderilen bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az iki bağımsız hakeme atanmaktadır. Dergimizin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak en fazla 4 ay ile sınırlıdır. Her yeni sayıya özel olarak görevli hakemler önceden yazarlar tarafından bilinmeyecek şekilde yenilenmektedir. Yayına kabul edilen araştırma makaleleri yayına kabul sırasına göre yayınlanır. Dergimiz yayın politikası gereği tüm aşamaları tamamen ücretsizdir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi (TDAB),  tarihi, kültürü, dili, örfü, âdeti, töresi bir olan Türk Dünyası’na yönelik Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle dergimizin araştırma konusu Türk Dünyasını konu alan araştırma, derleme ve inceleme gibi çalışmalarla sınırlıdır.

Dergimize gönderilen makale ve eklerinin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.
Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. Yayına kabul edilen makalelerin tüm hakları peşinen Türk Dünyası Akademik Bakış dergisi uhdesine devredildiği yazarlar tarafından kabul edilmelidir.
Yayın politikası gereğince yayına kabul edilen araştırma makalelerinde yer alan öneri, görüş ve eleştiriler tamamen yazara aittir. Yazarlar yayına kabul edilen araştırma makalelerini Türk Dünyası Akademik Bakış dergisinde yayınlatmakla yayın telif haklarını dergi yönetimine devrettiklerini peşinen kabul ederler.

Skip to content