HAKKINDA

HAKKINDA

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Dergisi, “E-ISSN: 2822- 2229” ile 2022 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi, Akademik Yorum platformu altında yayınlanmaktadır.
Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Makale gönderi süreci, Makale Yönetim Paneli aracılığı ile arşivlenmek suretiyle yönetilmektedir. Etik ilkeler ve Yayın Politikasına uygun olan daha önce başka bir platform üzerinde yayınlanmamış ve değerlendirme sürecinde olmayan, araştırma makalelerini kabul etmektedir. Dergimiz yayın politikalarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate intihal tarama paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dergimiz, plagiarizme karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir.
Dergimizin yazı dili Türkçe, İngilizce ve Rusça’dır. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Makale İngilizce veya diğer dillerde ise, başlık, özet ve anahtar kelimelerin Türkçesi mutlaka olmalıdır.
Dergimizde, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Yayın teklifinde bulunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhalarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergimizde yayınlatmak amacıyla gönderilen makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak gönderilen bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır. Dergimizin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak en fazla 4 ay ile sınırlıdır. Yayına kabul edilen araştırma makaleleri yayına kabul sırasına göre yayınlanır. Dergimiz yayın politikası gereği tüm aşamaları tamamen ücretsizdir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.
Dergimize gönderilen makale ve eklerinin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.
Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. Yayına kabul edilen makalelerin tüm hakları peşinen Alternatif Uyuşmazlık Çözümü dergisi uhdesine devredildiği yazarlar tarafından kabul edilmelidir.
Yayın politikası gereğince yayına kabul edilen araştırma makalelerinde yer alan öneri, görüş ve eleştiriler tamamen yazara aittir. Yazarlar yayına kabul edilen araştırma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü dergisinde yayınlatmakla yayın telif haklarını dergi yönetimine devrettiklerini peşinen kabul ederler.

Skip to content