HAKKINDA

HAKKINDA

Çok kıymetli akademisyen meslektaşlarımız. “AKADEMİK BAKIŞ” dergisi internet ortamında yayımlanan, uluslararası, hakemli bir “Sosyal Bilimler” dergisidir. Uluslararası Hakemli Akademik Bakış Dergimiz 2004 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde sosyal bilimler alanında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir. Dergimizin yazı dili öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yazılmış makaleler de yayıma kabul edilmektedir. Bilim evrenseldir. Yapılan her türlü bilimsel çalışmaya bilimsel etik çerçevesinde destek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu yapı içerisinde kendisini görmek isteyen, bende bu çatının altında bulunmak istiyorum ve değer katmak istiyorum diyen başta yazar ve yazarlara, hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine kapımız ve gönlümüz açıktır. Birçok alanda faaliyet gösteren yayın organı içerisinde yerimizi almak, bilim ve akademi dünyasına bir takım değerler katmak arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Hedef ve amacımız en nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet eden çalışmaların okuyucu ve araştırmacılara ulaştırılmasıdır.

Dergimizde hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır. Yılda iki sayı olarak çıkardığımız dergimiz güz ve bahar sayılarından oluşmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör kurulundan geçmekte ve onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Her bir çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. İki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak ret edilmektedir. Dergimizin işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır. İlgili sayıda aynı yazarın sadece bir çalışmasına yer verilmektedir. Aynı yazara ait birden fazla çalışma gelecek sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. Fakat farklı çalışma ve çoklu yazar durumunda dergimiz yayın kurulunun onayı ile yayına alınabilmektedir. Bu durum sadece dergimize ait işletilir hiçbir hak ve hukuki bir yaptırım dergimize uygulanamaz.

Dergimize gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, ret ya da aynı anda farklı dergilerde değerlendirmede bulunmamalıdır. Ayrıca hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergimiz gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar.

Dergimizde değerlendirilen yayınların hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Dergimiz tamamen internet ortamlı ve web tabanlığı olduğu için yazarlar kendi üyelik panelinden işleyişe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalışmalarına ilişkin bilgileri mail yolu ile de edinebilirler.

Dergimizde değerlendirme sürecine alanın çalışmalar dergi yönetiminin izni olmaksızın geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasında bulunulamaz. Her koşulda ve hukuki durumda dergimizdeki kayıtlar dikkate alınır ve yazar ya da yazarların lehine ya da aleyhine kullanılır. Oluşabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçuları “Avukatları” dergimizin ve diğer kişilerin haklarını korumak adına her türlü işlem hakkına tek taraflı olarak sahip bulunmaktadır.

Gelen yayınların değerlendirme süreci üç aydır. Fakat değerlendirmede oluşabilecek sorunlar nedeni ile bu durum uzayabilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinde yaşanabilecek ya da yaşanan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte ve gerekli değerlendirmeyi yaparak yayın hakkında karar vermektedir. Bilim kurulunun aldığı kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadır. Bu kararlar üzerinde hiçbir değerlendirme yapılamaz. Kabul edilen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan yayınlar ileri sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınabilir. Bu durumda yazar ya da yazarlara yazılı belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafından kabul edilmek zorundadır. Yayının hangi sayıda yayınlanacağına ancak dergi yayın kurulu karar verir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimize yaptırım uygulayamaz.

Dergimizde yayınlanan çalışmalar dergimiz referans gösterilerek kullanılabilir. Referans gösterilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara dergimizde yer verilmemektedir.

Skip to content