EDİTÖR KURULU

YAYIMCI

Prof. Dr. Mehmet YÜCE                                           Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkiye

EDİTÖR

Prof. Dr. Mehmet YÜCE                                           Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkiye

EDİTÖR YARDIMCILARI

Arş. Gör. Muhammed ÇELİK                                 Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkiye
Proje Asist. Nilay AKBULUT                                  Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkiye

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN                                       Sakarya Üniversitesi- Türkiye

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER                                 İstanbul Üniversitesi- Türkiye

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ                                            Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Türkiye

Prof. Dr. Bolat MİRZALİYEV                                      Miras Üniversitesi- Kazakistan

Prof. Dr. Köksal ŞAHİN                                              Sakarya Üniversitesi- Türkiye

Prof. Dr. Abdulmecit NUREDDİN                              Uluslararası Vizyon Üniversitesi- Makedonya

Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ                                       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Türkiye

Doç. Dr. Davran YOLDAŞEV                                       Uluslararası K. Ş. Toktomamatov Üniversitesi- Kırgızistan

Doç. Dr. Geray MUSAYEV                                           Devlet İktisat Üniversitesi- Azerbaycan

Doç. Dr. Oktay KULİYEV                                              Devlet İktisat Üniversitesi- Azerbaycan

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR                                           Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkiye

Doç. Dr. Muhammet Hanifi ERCOŞKUN                  Atatürk Üniversitesi- Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ERGEZER                                   Uluslararası K. Ş. Toktomamatov Üniversitesi- Kırgızistan

Dr. Muzaffarkhon JONİEV                                          İmam Tirmizi U. Bilimsel Araştırma Merkezi- Özbekistan

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Fadıl HOCA                                                     Uluslararası Vizyon Üniversitesi- Makedonya

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ                                          Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkiye

Prof. Dr. Veysel BOZKURT                                           İstanbul Üniversitesi- Türkiye

Prof. Dr. Mensur NUREDDİN                                        Uluslararası Vizyon Üniversitesi- Makedonya

Prof. Dr. Recai COŞKUN                                                İzmir Bakırçay Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Elmira HURİBAEVA                                         Uluslararası K. Ş. Toktomamatov Üniversitesi Kırgızistan

Prof. Dr. Muhtarhan OROZBAY                                     BM Dünya Kültür Çeşitliliği Örgütü Gen. Sek.-Kazakistan

Doç. Dr. Fariz AHMEDOV                                               Devlet İktisat Üniversitesi- Azerbaycan

Doç. Dr. Maria KOÇKORBAEVA                                     Kyrgyz Economic University- Kırgızistan

Doç. Dr. Atilla JORMA                                                     Uluslararası Vizyon Üniversitesi- Makedonya

Doç. Dr. Raqıf KASIMOV                                                 Devlet İktisat Üniversitesi- Azerbaycan

Doç. Dr. Muhammet Hanifi ERCOŞKUN                       Atatürk Üniversitesi- Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ZÜGÜL                                       Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi- Türkiye

Öğr. Gör. Yusif ALİYEV                                                    Devlet İktisat Üniversitesi- Azerbaycan

Dr. Muzaffarkhon JONİEV                                              İmam Tirmizi U. Bilimsel Araştırma Merkezi- Özbekistan

Közhan YAZGAN                                                              Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı –Türkiye

Abdirimov Bekzod MURATOVİÇ                                    Özbekistan Cumhuriyeti Maneviyat ve Marifet Merkezi Harezm Bölgesi Başkanı- Özbekistan

 

DİL EDİTÖRÜ

İNGİLİZCE

Prof. Dr. Muhtarhan OROZBAY                                   BM Kültür Çeşitliliği Örgütü Genel Sekreteri- Kazakistan

TÜRKÇE

Doç. Dr. Shurubu KAYHAN                                           Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Türk Dili ve Edebiyatı – Türkiye

Skip to content