AMAÇ ve KAPSAM

AMAÇ
Nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet eden çalışmaların okuyucu ve araştırmacılara ulaştırılması temel hedef ve amacımızdır. Bu hedef ve amaç neticesinde; yapılan her türlü bilimsel çalışmaya, bilimsel etik çerçevesinde destek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu yapı içerisinde kendisini görmek isteyen; başta yazarlar olmak üzere hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine yer verilmektedir.

KAPSAM
Dergimizin yazı dili öncelikle Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte İngilizce ve diğer dillerde yazılmış makaleler de yayına kabul edilmektedir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de işaret ettiği Türk Dünyası hedefi doğrultusunda tarihi, kültürü, dili, örfü, âdeti, töresi bir olan Türk Dünyası’na akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları dergimiz çatısı altında bir araya getirmek dergimizin öncelikli kapsamını oluşturmaktadır.

Skip to content